top of page

Çevre Politikası

Seza İnşaat olarak yaşadığımız tabiatın güzelliklerinin korunmasını ilke olarak edinmiş, iş hayatımıza işlemiş olmanın verdiği gururla işlerimizi yürütmekteyiz. Çalışma faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza ve çalışanlarımıza yön vermekteyiz. Bu vizyondan hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;

  • Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,

  • Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak tüm gerekliliklerini yerine getirmek,

  • Tesislerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak,

  • Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,

  • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek,

  • Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri çevre konusunda bilinçlendirmek,

Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

bottom of page