top of page

Sosyal Sorumluluklar

Toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak, toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve toplumsal gelişmeyi sağlamak amacıyla okuyan öğrencilere burs desteğiyle kalmayıp; eğitim, spor, sosyal, kültürel sanatsal ve çevresel faaliyetleri destekleyen vakıf, dernekler ve kamu kurumlarına katkıda bulunmaya özel önem veriyoruz. 

bottom of page