top of page

Sürdürülebilirlik Politikamız

Firmamız, inşaat sektöründe sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak faaliyet göstermekte ve çevresel, ekonomik ve sosyal sorumluluklarına odaklanmaktadır.

 

Çevresel Sorumluluk:

Doğal kaynakları etkili bir şekilde kullanarak atık miktarını minimize ederiz. Enerji verimliliğini artırmak ve karbon ayak izimizi azaltmak için sürekli çaba gösteririz. Yeşil teknoloji ve malzemeleri tercih ederek çevre dostu uygulamalara öncülük ederiz.
 

Ekonomik Sorumluluk:

Adil ticaret ve rekabet prensiplerine uyarak müşteri memnuniyetini maksimize ederiz. İş etiği ve şeffaflık prensiplerine bağlı kalarak uzun vadeli iş ilişkileri kurarız. Yerel ekonomilere katkıda bulunmak ve istihdam yaratmak için çaba sarf ederiz.
 

Sosyal Sorumluluk:

İş sağlığı ve güvenliği standartlarına tam uyum sağlar, çalışanların güvenliğini ön planda tutarız. Toplum projelerine katılım ve destek sağlayarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getiririz. Çeşitlilik, eşitlik ve adaleti teşvik eden bir çalışma ortamı oluşturarak toplumsal değerlere saygı gösteririz. Bu politika, firmamızın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yönlendirici bir çerçeve sağlamaktadır. Sürekli iyileştirme ve paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz.
 

bottom of page